Wielkopiątkowe Misterium Męki Pańskiej

Wielki Piątek to dzień Wielkiego Tygodnia upamiętniający śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Wspólnota „Zarażę Cię Bogiem” z parafii św. Wojciecha w wielkopiątkową noc po raz kolejny przedstawiła Misterium Męki Chrystusa.

To niezwykłe, choć przejmujące przedstawienie opowiedziane zostało oczami trzech mistrzów – mistrza obrazu, mistrza muzyki i mistrza słowa…

Teksty do tegorocznego Misterium powstały na podstawie kilku źródeł: wyników badań całunu Turyńskiego, Pasji wg. Objawień św. Anny Katarzyny Emmerich oraz objawień św. Brygidy.