Panama w Kielcach

Przed nami kolejne Światowe Dni Młodzieży. Tym razem w Panamie. Nie jesteśmy obojętni wobec tego święta młodych. Chcemy ten czas przeżyć w łączności z młodzieżą i papieżem Franciszkiem w naszej diecezji, pod hasłem „W Mocy Bożego Ducha” w hali Targów Kielce.

To niepowtarzalne wydarzenie odbędzie się w przeddzień zakończenia ŚDM – 26 stycznia 2019 r. Na spotkaniu nie zabraknie modlitwy, śpiewu, uwielbienia i radości.

W tym wydarzeniu będą nam towarzyszyć p. Patrycja Hurlak, MUODE Koty, Michał Rassek i nasz zespół TO ON.

Spróbujemy też połączyć się z naszymi przedstawicielami, którzy będą fizycznie obecni w Panamie, aby choć trochę doświadczyć klimatu tego spotkania. Spotkanie poprowadzi grupa ewangelizacyjna z Łodzi, która przeniesie nas w niezwykłe spotkanie z Chrystusem przychodzącym w Słowie.

Serdecznie zapraszamy na to spotkanie młodych od 16 roku życia. Zapisy należy dokonać na stronie internetowej http://www.sdm.diecezja.kielce.pl do 10 stycznia 2019 r.

UWAGA!!!! Na prośbę księży o wydłużenie terminu zapisów udziału w wydarzeniu, przedłużamy rejestrację dla wszystkich do 15 stycznia 2019 r. Po tym terminie nie będzie już możliwości zgłoszenia swojego udziału.