Bogawędka – Ekumenizm

27 stycznia 1019r. o godz. 19.00 w salce na „Dworku” (ul. Bodzentyńska 29) zapraszamy na BOGAWĘDKE. Przy herbacie, kawie i ciastku tym razem porozmawiamy o ekumenizmie.
Gościem spotkania będzie Ks. dr hab. Przemysław Kantyka prof. KUL, kierownik Katedry Teologii Protestanckiej w Instytucie Ekumenicznym na Wydziale Teologii KUL; wykładowca ekumenizmu w diecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach.